Chirurgia laparoskopowa u niepłodnych kobiet z minimalną lub łagodną endometriozą czesc 4

Charakterystyka linii podstawowej niepłodnych kobiet z minimalną lub łagodną endometriozą i powikłaniami operacyjnymi, według badania. Pozostałe 341 kobiet (172 w grupie laparoskopowo-chirurgicznej i 169 w grupie diagnostyczno-laparoskopowej) spełniało kryteria kwalifikacyjne, z wyjątkiem kobiety w każdej grupie, której próbka nasienia partnera nie zawierała 20 milionów ruchliwych plemników. Podstawową charakterystykę kobiet przedstawiono w tabeli 1. Dwanaście kobiet (3,5 procent) – siedem w grupie laparoskopowo-chirurgicznej i pięć w grupie diagnostyczno-laparoskopowej – miało wcześniej rozpoznaną endometriozę. W trakcie laparoskopii udokumentowano drożność jajowodów u 99% i 98% kobiet w grupie laparoskopowo-chirurgicznej oraz w grupie diagnostyczno-laparoskopowej, a w pozostałej części w poprzedniej hysterosalpingografii. Odsetek kobiet, których status pod koniec 36-tygodniowej obserwacji potwierdzono testem ciążowym (67 procent), nie różnił się między obiema grupami. Procedury laparoskopowe
Żadna z kobiet z grupy diagnostyczno-laparoskopowej nie była leczona z powodu endometriozy, podczas gdy u wszystkich kobiet w grupie laparoskopowo operowanej wykonano resekcję lub usunięcie widocznych zmian lub zrostów. Implanty zostały zniszczone tylko przy użyciu kauteryzacji (78 procent), tylko laserowej (19 procent) lub kombinacji (3 procent). Lizę zrostów okołoporodowych wykonano u 14% kobiet w grupie laparoskopowo-chirurgicznej. Dodatkowe zabiegi chirurgiczne odnotowano u dziewięciu kobiet w grupie laparoskopowo-chirurgicznej i siedmiu w grupie diagnostyczno-laparoskopowej. Cztery kobiety w każdej grupie miały rozszerzenie i łyżeczkowanie; trzy w każdej grupie poddano polipektomii, wycięciu torbieli lub miomektomii; a dwie kobiety w grupie laparoskopowo operowanej przeszły sekcję więzadła maciczno-ramiennego lub neurektomię przedsionkową. Żadna kobieta nie miała wycięcia jajowodów ani usunięcia jajowodów. Śródotrzewnowe adiuwanty antyadhezyjne (dekstran 70, Hyskon, Pharmacia) zastosowano u 11 kobiet, wszystkie w grupie laparoskopowo-chirurgicznej.
Operacyjna laparoskopia zwiększyła średni czas znieczulenia (od indukcji do końca zamknięcia nacięcia) o 13 minut (P <0,001) (Tabela 1). U żadnej kobiety nie było szacowanej ilości utraconej krwi większej niż 100 ml. Cztery kobiety miały niewielkie powikłania śródoperacyjne, ale żadna nie wymagała laparotomii ani transfuzji. Szesnaście kobiet (5,8 procent w grupie laparoskopowo-chirurgicznej i 3,6 procent w grupie diagnostyczno-laparoskopowej, P = 0,46) zgłosiło niewielkie powikłania pooperacyjne.
Wypłaty i wspólne inicjatywy
Tabela 2. Tabela 2. Opis wypłat według grupy analitycznej. Podobna liczba kobiet w każdej grupie wycofała się z badania po operacji (tabela 2). Osiemnaście z nich zgodziło się na kontakt w 36 tygodni po laparoskopii. W tym czasie żadna nie była w ciąży ani nie rodziła. Jednakże nie podjęto żadnej próby sprawdzenia, czy jakiekolwiek kobiety zaszły w ciążę, a następnie aborcji po wycofaniu się z badania.
Tabela 3. Tabela 3. Opis współdziałania według grupy analitycznej. Szesnaście kobiet w każdej grupie zgłosiło co najmniej jedną interwencję podczas badania kontrolnego (Tabela 3)
[patrz też: agaricus, monoderma, ambrisentan ]
[przypisy: allegro pok, erytrocyty w cytologii, tureckie allegro ]