Zagrożenia z pracy: od chorób przemysłowych po środowiskowe nauki o zdrowiu

Zagrożenia z pracy śledzą rozwój dziedziny zdrowia w miejscu pracy z wysoce zróżnicowanej, zlokalizowanej i sprzecznej części wiedzy do bardziej nowoczesnej nauki opartej na ilościowych, eksperymentalnych technikach. W Ameryce późno-XIX-wiecznej choroby zawodowe, takie jak zatrucie ołowiem i krzemicy, rosły, ale nie były rozpoznawane. Lekarze byli zastraszani przez niespecyficzne prezentacje kliniczne, brak danych naukowych, orientację na poszczególnych pacjentów, a nie na grupy i ich lojalność wobec właścicieli fabryk. Pracownicy mają tendencję do ignorowania objawów, unikania lekarzy i przeciwstawiania się ich chorobom w zawodach, co może prowadzić do utraty pracy. Tradycje prawne sprzyjały pracodawcom i zazwyczaj uniemożliwiały powiązanie ekspozycji w miejscu pracy z chorobami.
Wszystko to zaczęło się zmieniać na początku XX wieku, w czasach gwałtownej industrializacji. Powstała akademicka placówka medyczna, której członkowie wydziału zajmowali się systematyczną obserwacją i śledztwem. Wraz z rozwojem nauk społecznych, dane dotyczące populacji były systematycznie analizowane, zarówno w środowisku akademickim, jak iw organizacjach takich jak Amerykańskie Stowarzyszenie Praw Pracowniczych, zapowiadając to, co nazwalibyśmy epidemiologią. Społeczni reformatorzy i maruderscy dziennikarze potępili niebezpieczne warunki pracy, które ujawniły nowe informacje.
Trzy osoby zajmują ważne miejsce na koncie Sprzedawcy. Pierwszą jest legendarna aktywistka Alice Hamilton – Hull House, inspektor fabryki i pierwsza kobieta na wydziale medycznym Harvardu. Sprzedawcy podkreślają pewne aspekty pracy Hamiltona – poleganie na danych empirycznych (nawet jeśli były one wąsko kliniczne, a czasem anegdotyczne), jej zachęcające podejście i bezpośrednie odwoływanie się do właścicieli fabryk, z którymi dzieliła pochodzenie klasowe.
Następnym krokiem był Joseph Schereschewsky, absolwent Dartmouth Medical School z 1899 roku i urzędnik publicznej służby zdrowia. Widział swoich głównych odbiorców jako lekarzy, a nie właścicieli fabryk. Był pionierem tego, co teraz nazywa się badaniem z użyciem materiałów kompozytowych, charakteryzującym cały profil zdrowotny siły roboczej, a nie występowaniem konkretnej dolegliwości, takiej jak zatrucie ołowiem, i preferującym bezpośredni pomiar kliniczny do zgłaszania objawów. Chociaż Schereschewsky wprowadził pewną obiektywność w tej dziedzinie, jego podejście może, jak na ironię, odwrócić uwagę od chorób zawodowych. Skoncentrował się na typowych chorobach, takich jak gruźlica, zminimalizował zgłoszenia pracowników o symptomach i pomknął, podobnie jak Hamilton rzadko, w kwestiach przyczynowości.
Punktem kulminacyjnym historii Sellersa jest pax toxicologica Davida Edsalla, lekarza, który założył dywizję higieny przemysłowej w Harvardzie po I wojnie światowej. Tutaj nacisk został przesunięty z badań terenowych do laboratorium. Poziomy narażenia zostały zmierzone, powtórzone w doświadczeniach i skodyfikowane za pomocą dopuszczalnych limitów ekspozycji . Badania multidyscyplinarne skupiły lekarzy, inżynierów i toksykologów. Pomoc społeczna w dziedzinie zdrowia wkrótce ustąpiła miejsca bezinteresownej nauce . Poszukiwano korporacyjnych darowizn na dużą skalę, inicjując niespokojne partnerstwo pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim, które przetrwało dzisiaj.
[hasła pokrewne: ambroksol, teosyal, bimatoprost ]
[patrz też: dystymia test, kot nie chce jeść, dehydratacja krążków międzykręgowych leczenie ]