Wadliwa odporność poznawcza w agregatach rodzinnych raka okrężnicy.

Wolne od raka osoby z rodzinnych agregatów pozornie dziedzicznego raka okrężnicy zostały przebadane w celu określenia charakteru ich zdolności odpornościowych za pośrednictwem komórek w zmieszanej hodowli leukocytów. Członkowie rodzin, którzy nie wykazywali żadnych objawów stanu przedrakowego, takich jak polipowatość coli, wykazali istotną immunopatologię komórkową. Spośród nich 44% wykazywało zmniejszoną reakcję ich obwodowych komórek jednojądrzastych na bodźce allogeniczne, a u pewnej liczby tych osobników ten niedobór przejawiał się wyraźnie jako nieodpowiednie tłumienie potencjalnie normalnych pojemności blastogennych limfocytów przez adherentną populację jednojądrzastych leukocytów. Ta wada odporności in vitro na odporność poznawczą wydaje się być tego samego rodzaju defektem, który został już opisany dla osób o ustalonych słabostkach. Wzór fenotypowej ekspresji tej immunopatologii w tych rodzinach nie jest niespójny z dziedziczną chorobą. Osoby z rodzin o znanym dziedzicznym somatycznym stanie przedrakowym zazwyczaj nie wykazywały tej immunopatologii. Należy spekulować, że defekt odporności poznawczej w byłych rodzinach może mieć wpływ na genezę raka okrężnicy.
[patrz też: czepota puszysta, embolizacja naczyniaka, dlaczego psy nie mogą jeść czekolady ]