VAMP8 to v-SNARE, który pośredniczy w egzocytozie podstawno-bocznej w mysim modelu alkoholowego zapalenia trzustki ad 11

Wraz z przesunięciem Munc18b z PM, zdecydowanie sugerowałoby to, że Syn-2 musi być. Aktywowany. przez Munc18b (32, 38), która przypuszczalnie obejmuje przesunięcie Munc18b dla Syn-2 związanego z PM, podobnie do zachowania, które opisaliśmy dla oddziaływań Munc18c . Syn-4 (6. 8). Jednakże, podczas gdy Munc18c wydaje się być zdegradowany (4, 6. 8), poziomy Munc18b pozostały stałe po przemieszczeniu do cytozolu. Spekulujemy, że mogą istnieć nieznane białka wiążące Munc18b (38), które chronią je przed degradacją lub że Munc18c może być bardziej wrażliwy na nieznane dotąd specyficzne dla acnina cytosolowe proteazy. Ta ostatnia możliwość jest poparta faktem, że aktywowany / fosforylowany Munc18c w adipocytach i mięśniach szkieletowych wcale nie ulega degradacji (39). Wzięte wraz z naszym wstępnym raportem pokazującym, że cięcie toksyny przez tężec VAMP2 zmniejszyło tylko 30% uwalniania amylazy wywołanego Ca2 + z permeabilizowanego acini (17), wyniki te sugerują, że w przypadku egzocytozy wierzchołkowej prawdopodobnie pośredniczy VAMP2. Pozostałe 70% sekrecji w tym teście mogło być spowodowane co najmniej w części egzocytozą podstawno-boczną, ponieważ wprowadzony zewnętrzny bufor Ca2 + byłby równomiernie rozmieszczony w komórce. Zgodnie z niedawnymi doniesieniami, zgodnymi z tymi wyraźnymi rolami egzocytów dla VAMP2 i VAMP8, białka VAMP są zawarte w odrębnych populacjach ZG (18). Wydajność egzocytozy wierzchołkowej w Vamp8. /. Acini powinien być znacznie bardziej zredukowany, ale wydaje się, że został częściowo zrekompensowany przez zwiększony poziom VAMP2. Zadziwiająco, blokowanie EtOH stymulowanej przez Cch endocytozy wierzchołkowej było prawdopodobnie spowodowane niezdolnością aktywowanego kompleksu Syn-2 / SNAP-23 do utworzenia potrójnego kompleksu z VAMP2. Wstępne traktowanie EtOH nie spowodowało jednak całkowitej ablacji sekrecji amylazy w Vamp8. /. acini, co wskazuje, że inne VAMP mogą być zaangażowane w dodatkowe zdarzenia egzocytozy. Chociaż obfity w trzustkowe komórki groniaste, VAMP3 nie jest wzbogacony w dojrzałe ZG, ale raczej w frakcje mikrosomalne, a zatem VAMP3 nie będzie odgrywał bezpośredniej roli w egzocytozie (40). Po drugie, VAMP8 jest wymagany do ektopowej egzocytozy na podstawowym PM i bocznym PM, które wystąpiły w WT acini. W WT acini gruby przekrój optyczny za pomocą epifluorescencji Obrazowanie FM1-43 był w stanie uchwycić rzadką egzocytozę przy podstawowym PM, podczas gdy EM umożliwiło lepszą wizualizację egzocytozy bocznej. Podobnie jak w naszych poprzednich doniesieniach (4, 6. 8), egzocytoza pojedynczego ZG była obserwowana w ograniczonych miejscach (zwykle uprzednio zadokowanych miejscach zamiast miejsc de novo) przy podstawowym PM. Te strony były zdolne do rekrutacji dodatkowych pojedynczych ZG, ale tylko po długich przerwach (kilka minut). Ta nieefektywna egzocytoza na podstawowym PM wynika z obecności mniejszej ilości ZG w pobliżu podstawowej powierzchni PM i lokalizacji ZG w głąb wnętrza komórki, dalej od podstawowego PM w WT acini. W przeciwieństwie do nich, egzocytoza wierzchołkowa jest skuteczna, ponieważ około 70% ZG jest upakowanych w wierzchołkowych biegunach, które mogą ulegać szybkiej sekwencyjnej i złożonej fuzji w ciągu zaledwie 1-2 minuty (4, 13, 31, 34). Jednak w Vamp8. /. acini, obfite ZG zostały również zapakowane w kierunku (ale nie zadokowany) podstawowego i bocznego PM, gdzie wydawało się, że egzocytoza jest zablokowana lub zmniejszona. Wygląda na to, że EtOH sprawił, że boczny PM był jeszcze bardziej otwarty na egzotykę
[hasła pokrewne: dieta wrzodowa jadłospis, kot nie chce jeść, dolargan ulotka ]