Prednizon i aspiryna u kobiet z autoprzeciwciałami i niewyjaśnioną nawrotową utratą płodu ad

Badanie zostało zatwierdzone przez Komitet Eksperymentów Ludzkich Uniwersytetu w Toronto. Wszystkie kobiety, które wyraziły zgodę, dokonywały pomiarów glukozy w surowicy, elektrolitów, immunoglobulin, C3, C4, CH50, kinazy kreatynowej, aminotransferazy asparaginianowej i czynnika reumatoidalnego; Testy laboratoryjne w zakresie chorób wenerycznych; testy na komórki tocznia rumieniowatego (LE), przeciwciała anty-DNA i przeciwciała przeciwtarczycowe; bezpośredni test Coombsa; i radiografia klatki piersiowej (lub test skórny tuberkulinowy). Współpracujący okulista zbadał kobiety pod kątem zaćmy na linii podstawowej, w połowie ciąży i po porodzie. Testy autoprzeciwciał
Próbki surowicy zbierano w odstępach od dwóch do trzech razy w odstępie co najmniej 7 do 10 dni, przechowywano w -20 ° C i testowano w tym samym czasie dwukrotnie. Jeżeli tylko jedna z dwóch próbek była pozytywna w danym teście, trzecią próbkę uzyskano co najmniej sześć tygodni po pierwszym. Stężenia przeciwciał monoklonalnych i dwuniciowych przeciwciał anty-DNA (IgG i IgM) i przeciwciał IgM przeciw limfocytom mierzono za pomocą opisanych wcześniej testów immunoenzymatycznych.18,19 Wyniki uznano za pozytywne, jeśli odczyty gęstości optycznej były większe niż 2 SD powyżej średniej próbek surowicy od 504 normalnych, nieciężarnych kobiet losowo wybranych z ogólnej populacji. W trakcie ośmioletniego okresu badań wykorzystano wewnętrzny test19 i dwa dostępne komercyjnie zestawy (Sanofi-Pasteur i INOVA) do pomiaru przeciwciał antykardiolipinowych IgG. Każdą metodę standaryzowano próbkami surowicy znanych przeciwciał antykardiolipinowych IgG (mierzonych wartościami fosfolipidu IgG [GPL]), tak aby można było porównać wyniki różnych testów. Gdy zmierzono więcej niż 15 do 22 jednostek GPL, próbki surowicy uznano za pozytywne. Przeciwciała przeciwjądrowe mierzono za pomocą linii komórkowej HEp-2; miano 1:40 lub wyższe uznano za pozytywne.
Anticoagulant tocznia był uważany za obecny, jeśli którykolwiek z poniższych był przedłużony: czas częściowej tromboplastyny, czas jadu żmii Russella, czas krzepnięcia kaolin-cefaliny, lub czas hamowania tromboplastyny tkankowej.
Protokół badania
Kobiety, które wyraziły zgodę, zostały poinstruowane, aby przeszły test ciążowy, gdy tylko ich miesiączka ulegnie opóźnieniu lub podejrzewa się ciążę. Pozytywne testy zostały potwierdzone przez dwa ilościowe pomiary poziomu beta podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej co najmniej w odstępie 24 godzin, które wykazały odpowiedni wzrost (podwojenie wartości co 48 godzin) lub ultrasonografię, która wykazała płód o odpowiedniej wielkości dla jego wiek ciążowy i tętno płodu. Przed randomizacją zapewniono drugą identyczną formę zgody, umożliwiającą każdej kobiecie ponowne rozważenie jej udziału w badaniu.
Randomizacja była kontrolowana centralnie za pośrednictwem biura koordynatorów badań. Lekarstwa były zapakowane w zapieczętowane koperty, a kod randomizacji był dostępny tylko dla osób, które je zapakowały i dla biostatystyka, z których żaden nie miał kontaktu z kobietami w badaniu. Każdej kobiecie przypisano kolejny numer badania w jednej z czterech warstw, z wyważoną procedurą 4-blokową, aby zapewnić równe liczby w każdej grupie w miarę postępu badania
[przypisy: monoderma, ambroksol, bimatoprost ]
[patrz też: szpik w kości krzyżówka, hipertriglicerydemia, embolizacja naczyniaka ]