Poziomy homocysteiny w osoczu i śmiertelność u pacjentów z chorobą wieńcową

Homocystynuria odnosi się do grupy rzadkich wrodzonych błędów metabolizmu prowadzących do wysokiego poziomu krążących homocysteiny (> 100 .mol na litr) i homocysteiny w moczu. Charakterystyczną cechą u pacjentów z tym schorzeniem jest przedwczesna choroba naczyniowa. Jeśli homocystynuria nie jest leczona, około 50 procent pacjentów ma zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, a śmiertelność wynosi około 20 procent przed 30 rokiem życia.1 Obserwacje u pacjentów z homocystinurią2-4 doprowadziły do wniosku, że homocysteina może być zaangażowana w patogenezę miażdżycy 5 i spowodowało wiele badań epidemiologicznych dotyczących związku pomiędzy umiarkowanie podwyższonymi poziomami homocysteiny a chorobą naczyniową. Ponad 75 badań klinicznych i epidemiologicznych wykazało związek między całkowitymi poziomami homocysteiny a chorobą wieńcową, chorobą tętnic obwodowych, udarem lub zakrzepicą żylną.6-10 Najsilniejsze dowody pochodzą z prospektywnych, zagnieżdżonych badań kliniczno-kontrolnych11-15; wszyscy oprócz jednego11 stwierdzili związek między całkowitymi poziomami homocysteiny a częstością choroby naczyniowej.
Dominujący pogląd na patogenezę choroby niedokrwiennej serca obejmuje powolny postęp miażdżycy naczyń wieńcowych, a następnie niestabilna dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego lub nagła śmierć. Ostre zdarzenie jest często spowodowane pęknięciem lub erozją blaszki miażdżycowej ze związanym z nią tworzeniem skrzepliny.16 Coraz więcej dowodów wskazuje, że homocysteina może wpływać na układ krzepnięcia i oporność śródbłonka na zakrzepicę17 i że może zakłócać działanie rozszerzające naczynia krwionośne i przeciwzakrzepowe. tlenku azotu.18 Zwłaszcza powikłania naczyniowe zgłaszane u pacjentów z homocystynurią są związane raczej z zakrzepicą niż z miażdżycą tętnic, 1,19, a związek pomiędzy całkowitymi poziomami homocysteiny a występowaniem zdarzeń zakrzepowych odnotowano ostatnio u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym .20 Poprzednie badania całkowitego poziomu homocysteiny nie koncentrowały się na ostrych zdarzeniach lub śmiertelności u pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową.
W 1991 i 1992 roku zmierzyliśmy całkowitą liczbę homocysteiny w osoczu u kolejnych pacjentów poddanych koronarografii z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca. Analiza przekrojowa wykazała, że całkowity poziom homocysteiny był słabo związany z zakresem choroby wieńcowej, ale silnie związany z historią w odniesieniu do zawału mięśnia sercowego. Dlatego oceniliśmy związek między całkowitymi poziomami homocysteiny a śmiertelnością w kohorcie pięć lat po koronarografii.
Metody
Badana populacja
W okresie od lutego 1991 r. Do czerwca 1992 r. Badaliśmy 802 kolejnych dorosłych pacjentów obu płci poddanych diagnostycznej koronarografii na oddziale kardiologii szpitala uniwersyteckiego Haukeland w Bergen w Norwegii. W przypadku pacjentów, którzy zostali dopuszczeni do ponownego wchłaniania w tym okresie, rozważano tylko pierwsze badanie. W niniejszym badaniu wykluczono 139 pacjentów, którzy byli badani z powodów innych niż podejrzewana choroba niedokrwienna serca i 25 pacjentów, którzy byli wcześniej leczeni przezskórną angioplastykę wieńcową (PTCA) lub u których wcześniej zawał serca, ale prawidłowy angiogram wieńcowy
[podobne: dronedaron, sklerodermia, bupropion ]
[podobne: dystymia test, kot nie chce jeść, dehydratacja krążków międzykręgowych leczenie ]