Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów rekombinowanym ludzkim receptorem nekrozy nowotworowej (p75) -Fc białko fuzyjne ad 7

Jednakże zastosowanie rozpuszczalnych receptorów cytokin lub konstruktów fuzyjnych receptora Fc zawierających tylko ludzkie sekwencje aminokwasowe może zapobiec temu zaniepokojeniu. W rzeczywistości nie wykryto żadnych przeciwciał przeciwko TNFR: Fc we wcześniejszych badaniach z udziałem pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i zdrowych ochotników, ani też nie znaleziono ich w niniejszym badaniu po trzech miesiącach leczenia i przez cały okres obserwacji. Zdolność procedury testowej do wykrywania takich przeciwciał jest potwierdzona względną łatwością, z jaką hetero logiczne, nie pochodzące od człowieka przeciwciała przeciwko TNFR: Fc wykryto w badaniach toksykologicznych (dane niepublikowane). TNFR: Fc powodowało znaczące, szybkie i utrzymujące się zmniejszenie aktywności choroby. Silną, spójną zależność dawka-odpowiedź zaobserwowano w przypadku większości mierzonych zmiennych. Niewielkie zdarzenia niepożądane – reakcje w miejscu wstrzyknięcia i objawy ze strony górnych dróg oddechowych – były łagodne i łatwe do opanowania. Zaprzestanie leczenia wiązało się ze wzrostem aktywności choroby, co sugeruje, że ciągłe podawanie TNFR: Fc jest konieczne dla długotrwałego działania. Ta hipoteza jest zgodna z ostatnimi danymi wykazującymi utratę działania monoklonalnego przeciwciała anty-TNF, które zniknęło z krążenia w okresie kilku tygodni po pojedynczym podaniu dużej dawki dożylnej bolusa.16,56 W przypadku TNFR: Fc , względnie szybka utrata działania po odstawieniu leku może okazać się pożądaną cechą antagonisty TNF w przyszłych reżimach obejmujących długotrwałe podawanie, jeśli antagonizm TNF okaże się być związany z klinicznie niepożądanym efektem ubocznym.
Biorąc pod uwagę przekonujące dowody, że prozapalne cytokiny są zaangażowane w patogenezę reumatoidalnego zapalenia stawów, rozsądne jest zaproponowanie, aby interferencja z kaskadą cytokin wcześniej w trakcie choroby mogła przynieść dodatkową korzyść terapeutyczną. Dalsze badania są zatem uzasadnione w celu ustalenia, czy wcześniejsze, długotrwałe leczenie TNFR: Fc może zapobiec lub opóźnić wyniszczające konsekwencje tej choroby.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez Immunex Corporation.
Drs. Moreland, Baumgartner, Fleischmann, Cohen i Koopman służyli jako konsultanci ad hoc w Immunex Corporation.
Jesteśmy wdzięczni Barry L. Gruber, MD (State University of New York w Stony Brook); Robert S. Katz, MD (Rheumatology Associates, Chicago); John L. Skosey, MD (Centrum Reumatologii, Berwyn, Illinois); Robert B. Lies, MD (Wichita Clinic, Wichita, Kans.); Ann D. Dugan, Roberta Hanna i Mary Lange (Immunex Corporation, Seattle); Diane Horton (University of Alabama at Birmingham); Dalyn Boehm (Physician s Clinic of Spokane, Spokane, Wash.); Tracy Telander (Denver Arthritis Clinic, Denver); Shiralyn Moore (Portland Medical Associates, Portland, Oreg.); Kay Bransom (Metroplex Clinical Research Center, Dallas); Lisa Kastanek (Arthritis Center of Nebraska, Lincoln); Mary Jo Schreifels (Tacoma, Wash.); Linda Rannazzi, RN (State University of New York w Stony Brook); Suzin Hager (Rheumatology Associates, Chicago); Judy Thrall, RN (Centrum Reumatologii, Berwyn, Illinois); i Helene Longhofer (Wichita Clinic, Wichita, Kans.).
Author Affiliations
Z University of Alabama w Birmingham, Birmingham (LWM, WJK); Klinika Lekarza Spokane, Spokane, Wash (SWB); The Denver Arthritis Clinic, Denver (MHS); Portland Medical Associates, Portland, Oreg. (JEŚĆ); Centrum Badań Klinicznych Metroplex, Dallas (RMF, SC); Arthritis Center of Nebraska, Lincoln (ALW); Tacoma, Wash. (REE); oraz Immunex Corporation, Seattle (KM, MBW, CMB).
Prośba o przedruk do Dr. Morelanda w Programie interwencji klinicznej artretyzmu, Zakład Immunologii klinicznej i reumatologii, University of Alabama w Birmingham, 1717 6th Ave. S., Rm. 068, Birmingham, AL 35294-7201.
[podobne: dronedaron, monoderma, dekstran ]
[przypisy: cytologia płynna, czepota puszysta, czerniak złośliwy rokowania ]