Transport jonów podczas wydzielania jelita krętego u psa

Aby ocenić mechanizm transportu jonów, przez który cholera powoduje wydzielanie jelita cienkiego, szybkości transportu jonów i różnicę potencjału elektrycznego (PD) oznaczano jednocześnie w normalnym i leczonym choleragenem jelicie krętym jelita in vivo. Wyniki wskazują, że podczas cholery HCO3 jest aktywnie wydzielany (tj. Przeciwnie do gradientu elektrycznego i stężenia); Cl jest również aktywnie wydzielany, wbrew skromnemu gradientowi elektrochemicznemu. Elektrogeniczne pompowanie jednego lub obu tych anionów prawdopodobnie odpowiada za zaobserwowaną zmianę PD o około 13 mV (światło ujemne). Wydzielanie Na można wyjaśnić całkowicie przez pasywny ruch jonowy. Wydzielanie K można częściowo wytłumaczyć pasywną dyfuzją wtórną do negatywnej PD śródgałkowego; jednak jego stężenie w wydzielanym płynie jest dwa do trzech razy wyższe niż oczekiwano na podstawie sił biernych, co sugeruje składnik aktywnej sekrecji K. Odpowiedź PD leczonego choleragenem w jelicie krętym jest prawidłowa w odpowiedzi na glukozę, ale nie było odpowiedzi PD na perfuzję mannitolu bez soli fizjologicznej. Sugeruje to, że normalna przepuszczalność różnicowa jelita krętego do anionów i kationów może być zmieniona przez choleryagen, chociaż możliwe są również inne wyjaśnienia tego odkrycia.
[hasła pokrewne: dom na przeklętym wzgórzu cda, dolargan ulotka, szpik w kości krzyżówka ]